Tag:

Phân bón Bình Điền

Học bổng Tiếp sức đến trường có thêm 3 tỉ đồng từ quỹ Đồng hành nhà nông (Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền) tiếp sức tân sinh viên nghèo vượt khó. Video Phân bón Bình Điền

Quỹ Đồng hành nhà nông 'tiếp sức' 3 tỉ đồng cho tân sinh viên nghèo
Học đường   |   13/09/2023
Quỹ Đồng hành nhà nông 'tiếp sức' 3 tỉ đồng cho tân sinh viên nghèo

Học bổng Tiếp sức đến trường có thêm 3 tỉ đồng từ quỹ Đồng hành nhà nông (Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền) tiếp sức tân sinh viên nghèo vượt khó.