Tag:

ôn tập ở nhà

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Văn Học 12 - 'Tây Tiến'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày Video ôn tập ở nhà

Ôn Tập Online Lớp 12 | Phân tích tác phẩm 'Tây Tiến' của Quang Dũng
Học đường   |   31/05/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Phân tích tác phẩm 'Tây Tiến' của Quang Dũng

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Văn Học 12 - 'Tây Tiến'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày