Tag:

ôn tập hóa 12

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Hóa Học lớp 12 - 'Canxi và hợp chất'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày. Video ôn tập hóa 12

Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập Hóa 12 - Canxi và hợp chất
Học đường   |   24/04/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập Hóa 12 - Canxi và hợp chất

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Hóa Học lớp 12 - 'Canxi và hợp chất'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày.