Tag:

ôn tập địa lý

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Địa Lý 12 - 'Vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày Video ôn tập địa lý

Ôn Tập Online Lớp 12 | Vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp ở Việt Nam
Học đường   |   09/05/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp ở Việt Nam

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Địa Lý 12 - 'Vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày