Tag:

nữ sinh

Ngày nhận được thông báo trúng tuyển đại học, cô nữ sinh 'con nhà nghèo' Lê Thị Thúy Hằng (ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đượm nỗi lo âu, bởi chặng đường phía trước còn quá chông chênh. Video nữ sinh

Cô nữ sinh xóm chài vừa học vừa làm để đỡ đần người cha khuyết tật
Đời thường   |   15/09/2023
Cô nữ sinh xóm chài vừa học vừa làm để đỡ đần người cha khuyết tật

Ngày nhận được thông báo trúng tuyển đại học, cô nữ sinh 'con nhà nghèo' Lê Thị Thúy Hằng (ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đượm nỗi lo âu, bởi chặng đường phía trước còn quá chông chênh.

Từ ngày
Đến ngày