Tag:

nữ sinh

Do xích mích nên hai nữ sinh lớp 9 ở Lào Cai hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Trong khi ẩu đả, một nữ sinh bị bạn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và sau đó phải vào viện điều trị. Video nữ sinh

Một nữ sinh bị bạn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, phải nhập viện
Tin nóng   |   14/10/2023
Một nữ sinh bị bạn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, phải nhập viện

Do xích mích nên hai nữ sinh lớp 9 ở Lào Cai hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Trong khi ẩu đả, một nữ sinh bị bạn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và sau đó phải vào viện điều trị.

Từ ngày
Đến ngày