Tag:

những tác phẩm tiêu biểu

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Văn Học 12 - 'Sóng'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày. Video những tác phẩm tiêu biểu

Ôn Tập Online Lớp 12 | Phân tích tác phẩm 'Sóng' của Xuân Quỳnh
Học đường   |   25/05/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Phân tích tác phẩm 'Sóng' của Xuân Quỳnh

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Văn Học 12 - 'Sóng'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày.