11/10/2019
THỤY TRÂM – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ
THỤY TRÂM – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ

Bạn đang chứng kiến hồ Kanasi và Khu bảo tồn thiên nhiên Kanasi nhìn từ trên cao. Nơi đây thuộc phía bắc Trung Quốc.