Tag:

nhìn đểu

Trong cuộc sống không ít lần chúng ta gặp phải những tình huống không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Vậy với những trường hợp bị kích động như cho rằng người khác nhìn đểu, khiêu khích dẫn đến đánh nhau có được coi là tự vệ? Video nhìn đểu

Bị nhìn đểu, khiêu khích và những quy định của pháp luật?
Bạn có biết   |   24/03/2024
Bị nhìn đểu, khiêu khích và những quy định của pháp luật?

Trong cuộc sống không ít lần chúng ta gặp phải những tình huống không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Vậy với những trường hợp bị kích động như cho rằng người khác nhìn đểu, khiêu khích dẫn đến đánh nhau có được coi là tự vệ?