Tag:

nhân viên

Một nữ quản lý thuộc thế hệ Millennials (gen Y) đã khiến nhiều người bất ngờ sau khi đăng tải video cho phép trợ lý gen Z của mình vừa họp online, vừa làm tóc ở tiệm. Không ít người bày tỏ thích thú với tư duy cởi mở trong cách quản lý nhân viên... Video nhân viên

Khuyến khích nhân viên làm việc linh hoạt, có thể họp online trong lúc gội đầu
Thú vị   |   02/04/2024
Khuyến khích nhân viên làm việc linh hoạt, có thể họp online trong lúc gội đầu

Một nữ quản lý thuộc thế hệ Millennials (gen Y) đã khiến nhiều người bất ngờ sau khi đăng tải video cho phép trợ lý gen Z của mình vừa họp online, vừa làm tóc ở tiệm. Không ít người bày tỏ thích thú với tư duy cởi mở trong cách quản lý nhân viên...