Tag:

Nguyễn Thế Vinh

Người bị khuyết tật ở bàn tay, không thể lấy dấu vân tay thì có cách nào làm căn cước công dân ? Luật sư Nguyễn Thế Vinh đã giải đáp về trường hợp này. Video Nguyễn Thế Vinh

Tư vấn pháp luật: Bị khuyết tật ở bàn tay có làm căn cước công dân được không?
Tư vấn pháp luật   |   28/01/2023
Tư vấn pháp luật: Bị khuyết tật ở bàn tay có làm căn cước công dân được không?

Người bị khuyết tật ở bàn tay, không thể lấy dấu vân tay thì có cách nào làm căn cước công dân ? Luật sư Nguyễn Thế Vinh đã giải đáp về trường hợp này.