Tag:

người trồng hoa

Chiều 28 Tết Canh Tý, những điểm hoa xuân ở Vũng Tàu vẫn còn trưng dày đặc từ mai Thủ Đức, mai Bình Định đến đào Thái Bình, quất Phú Yên. Người đi mua hoa thưa vắng. Hoa tết có nguy cơ ế ẩm Video người trồng hoa

Người trồng hoa, buôn hoa ở Vũng Tàu lo ế ẩm
Tin nóng   |   24/01/2020
Người trồng hoa, buôn hoa ở Vũng Tàu lo ế ẩm

Chiều 28 Tết Canh Tý, những điểm hoa xuân ở Vũng Tàu vẫn còn trưng dày đặc từ mai Thủ Đức, mai Bình Định đến đào Thái Bình, quất Phú Yên. Người đi mua hoa thưa vắng. Hoa tết có nguy cơ ế ẩm