24/01/2020
ĐÔNG HÀ – HỒNG ĐỨC – TRINH TRÀ
ĐÔNG HÀ – HỒNG ĐỨC – TRINH TRÀ

Chiều 28 Tết Canh Tý, những điểm hoa xuân ở Vũng Tàu vẫn còn trưng dày đặc từ mai Thủ Đức, mai Bình Định đến đào Thái Bình, quất Phú Yên. Người đi mua hoa thưa vắng. Hoa tết có nguy cơ ế ẩm

Video liên quan