14/06/2019
MINH KHÔI – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN
MINH KHÔI – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN

Người đàn ông 70 tuổi đến từ thành phố bị chiến tranh tàn phá Aleppo của Syria được gọi là “Ông Hoàng” vì chỉ mặc duy nhất quần áo màu vàng trong 36 năm trời.

Video liên quan