Tag:

1 màu áo

Người đàn ông 70 tuổi đến từ thành phố bị chiến tranh tàn phá Aleppo của Syria được gọi là “Ông Hoàng” vì chỉ mặc duy nhất quần áo màu vàng trong 36 năm trời. Video 1 màu áo

Người đàn ông 36 năm chỉ mặc một màu áo
Thú vị   |   14/06/2019
Người đàn ông 36 năm chỉ mặc một màu áo

Người đàn ông 70 tuổi đến từ thành phố bị chiến tranh tàn phá Aleppo của Syria được gọi là “Ông Hoàng” vì chỉ mặc duy nhất quần áo màu vàng trong 36 năm trời.