26/08/2019
DƯƠNG LIỄU – THƯ TRẦN – TRINH TRÀ
DƯƠNG LIỄU – THƯ TRẦN – TRINH TRÀ

Các công dân thuộc diện được cấp thẻ miễn phí chỉ cần mang theo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân và ảnh thẻ 3x4 đến kê khai thông tin. Thời gian nhận thẻ là từ 3 đến 5 ngày kể từ ngày đăng ký thủ tục.