Tag:

đăng ký thẻ đi xe buýt miễn phí

Các công dân thuộc diện được cấp thẻ miễn phí chỉ cần mang theo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân và ảnh thẻ 3x4 đến kê khai thông tin. Thời gian nhận thẻ là từ 3 đến 5 ngày kể từ ngày đăng ký thủ tục. Video đăng ký thẻ đi xe buýt miễn phí

Người dân Hà Nội xếp hàng đăng ký thẻ đi xe buýt miễn phíLive
Thú vị   |   26/08/2019
Người dân Hà Nội xếp hàng đăng ký thẻ đi xe buýt miễn phí

Các công dân thuộc diện được cấp thẻ miễn phí chỉ cần mang theo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân và ảnh thẻ 3x4 đến kê khai thông tin. Thời gian nhận thẻ là từ 3 đến 5 ngày kể từ ngày đăng ký thủ tục.