Tag:

nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Sau đây là những thông tin cơ bản cần lưu ý về nghĩa vụ quân sự. Video nghĩa vụ quân sự

Các trường hợp nào thì được hoãn đi nghĩa vụ quân sự?
Bạn có biết   |   01/03/2024
Các trường hợp nào thì được hoãn đi nghĩa vụ quân sự?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Sau đây là những thông tin cơ bản cần lưu ý về nghĩa vụ quân sự.