Tag:

nghị lực

Sau giấc mơ làm giàu từ hồ tiêu đổ vỡ, nhiều nông dân ở Gia Lai rơi vào cảnh nợ nần. Nhận sự hỗ trợ của chương trình Tiếp sức nhà nông, họ quyết tâm thoát cảnh nghèo khó. Video nghị lực

Tiếp sức nhà nông 2023: San sẻ gánh lo sinh kế cùng nông dân tỉnh Gia Lai
Bạn có biết   |   07/03/2023
Tiếp sức nhà nông 2023: San sẻ gánh lo sinh kế cùng nông dân tỉnh Gia Lai

Sau giấc mơ làm giàu từ hồ tiêu đổ vỡ, nhiều nông dân ở Gia Lai rơi vào cảnh nợ nần. Nhận sự hỗ trợ của chương trình Tiếp sức nhà nông, họ quyết tâm thoát cảnh nghèo khó.