24/09/2019
NHẬT THÁI – DIỄM HƯỜNG – UYÊN THI
NHẬT THÁI – DIỄM HƯỜNG – UYÊN THI

Một nhà dân lắp camera trước cửa và bị nghi ngờ là để giám sát đánh bài nhà hàng xóm nên bị kẻ lạ mặt khủng bố bằng ‘bom bẩn’.