Tag:

bom bẩn

TTO - Phòng cành sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bắt giữ ổ nhóm tội phạm cho vay nặng lãi, hoạt động có tổ chức, manh động, sẵn sàng dùng nhiều thủ đoạn để uy hiếp người vay phải trả tiền. Video bom bẩn

Video: Bắt nhóm tín dụng đen, dùng 'bom bẩn' để khủng bố người vay
Tin nóng   |   19/05/2021
Video: Bắt nhóm tín dụng đen, dùng 'bom bẩn' để khủng bố người vay

TTO - Phòng cành sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bắt giữ ổ nhóm tội phạm cho vay nặng lãi, hoạt động có tổ chức, manh động, sẵn sàng dùng nhiều thủ đoạn để uy hiếp người vay phải trả tiền.