Tag:

nghỉ hưu

Sau thời gian làm phó hiệu trưởng một trường ở Trà Vinh và nghỉ hưu vào năm 2011, tổng thời gian công tác 36 năm nhưng chỉ được hưởng phụ cấp thâm niên theo nghị định 54/2011/NĐ-CP là hai tháng, như vậy có phù hợp? Video nghỉ hưu

Tư vấn pháp luật: Phụ cấp thâm niên cho giáo viên được tính ra sao?
Tư vấn pháp luật   |   19/08/2023
Tư vấn pháp luật: Phụ cấp thâm niên cho giáo viên được tính ra sao?

Sau thời gian làm phó hiệu trưởng một trường ở Trà Vinh và nghỉ hưu vào năm 2011, tổng thời gian công tác 36 năm nhưng chỉ được hưởng phụ cấp thâm niên theo nghị định 54/2011/NĐ-CP là hai tháng, như vậy có phù hợp?