Tag:

mua nhà cho con

Bạn đọc gửi câu hỏi: Muốn mua nhà cho con để con ổn định cuộc sống và tu chí làm ăn nhưng sợ con 'quen thói ăn chơi' rồi lại bán mất căn nhà. Luật sư Lê Thị Hồng Vân đã tư vấn hai phương án để bạn đọc tham khảo. Video mua nhà cho con

Tư vấn pháp luật: Mua nhà cho con nhưng sợ 'quen thói ăn chơi' rồi bán mất
Tư vấn pháp luật | 09/03/2023
Tư vấn pháp luật: Mua nhà cho con nhưng sợ 'quen thói ăn chơi' rồi bán mất

Bạn đọc gửi câu hỏi: Muốn mua nhà cho con để con ổn định cuộc sống và tu chí làm ăn nhưng sợ con 'quen thói ăn chơi' rồi lại bán mất căn nhà. Luật sư Lê Thị Hồng Vân đã tư vấn hai phương án để bạn đọc tham khảo.