Tag:

môn Hóa Học 12

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Hóa Học 12 - 'Bài toán đồ thị về chất tác dụng với dung dịch kiềm' Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày. Video môn Hóa Học 12

Ôn Tập Online Lớp 12 | Bài toán đồ thị về chất tác dụng với dung dịch kiềm
Học đường   |   08/06/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Bài toán đồ thị về chất tác dụng với dung dịch kiềm

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Hóa Học 12 - 'Bài toán đồ thị về chất tác dụng với dung dịch kiềm' Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày.