02/12/2019
NGỌC ẨN – LÊ TỨ – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY
NGỌC ẨN – LÊ TỨ – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY

Các tuyến đường vào cảng Cái Lái, quận 2, TP.HCM đang quá tải trầm trọng đó là thực tế diễn ra liên tục trong thời qua. Trước thực tế này, việc mở rộng các tuyến đường chính vào cản này là điều được đặt biệt quan trọng.