09/08/2019
THANH THI – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN
THANH THI – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN

Sau một thời gian hoàn thiện các thủ tục, đến nay Hậu Giang đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể đối với mãng cầu Hậu Giang. Nhãn hiệu tập thể Mãng cầu Hậu Giang sẽ có hiệu lực sử dụng là 10 năm.

Video liên quan