Tag:

lý khối A

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Vật Lý 12 - Ôn tập lý thuyết và thực hành 'Con lắc đơn' Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày. Video lý khối A

Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập lý thuyết và thực hành 'con lắc đơn'
Học đường   |   03/06/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập lý thuyết và thực hành 'con lắc đơn'

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Vật Lý 12 - Ôn tập lý thuyết và thực hành 'Con lắc đơn' Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày.