Tag:

ly hôn

Trường hợp của bạn đọc khi con đã được 10 tuổi, 2 vợ chồng đang quyết định sẽ ly hôn. Trong trường hợp này thì quyền nuôi con sẽ thuộc về ai? Con có được quyền lựa chọn sẽ theo cha hay theo mẹ không? Video ly hôn

Tư vấn pháp luật: Vợ chồng ly hôn, quyền nuôi con thuộc về ai?
Tư vấn pháp luật   |   12/05/2024
Tư vấn pháp luật: Vợ chồng ly hôn, quyền nuôi con thuộc về ai?

Trường hợp của bạn đọc khi con đã được 10 tuổi, 2 vợ chồng đang quyết định sẽ ly hôn. Trong trường hợp này thì quyền nuôi con sẽ thuộc về ai? Con có được quyền lựa chọn sẽ theo cha hay theo mẹ không?