Tag:

lý 12

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Vật Lý lớp 12 - 'Vật Lý Hạt Nhân'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày Video lý 12

Ôn Tập Online Lớp 12 | Nắm vững kiến thức về 'Vật Lý Hạt Nhân'
Học đường   |   30/04/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Nắm vững kiến thức về 'Vật Lý Hạt Nhân'

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Vật Lý lớp 12 - 'Vật Lý Hạt Nhân'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày