15/10/2019
VĂN BỬU – SANH TÀI – TRINH TRÀ
VĂN BỬU – SANH TÀI – TRINH TRÀ

Mấy ngày qua, người dân sống bằng nghề câu lưới ở các xã cù lao của huyện Hổng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vô cùng phấn khởi vì lượng cá đồng dính lưới nhiều nhất từ trước đến nay.

Video liên quan