Tag:

lũ rút

Mấy ngày qua, người dân sống bằng nghề câu lưới ở các xã cù lao của huyện Hổng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vô cùng phấn khởi vì lượng cá đồng dính lưới nhiều nhất từ trước đến nay. Video lũ rút

Lưới dính đầy cá mùa lũ rút
Tin nóng   |   15/10/2019
Lưới dính đầy cá mùa lũ rút

Mấy ngày qua, người dân sống bằng nghề câu lưới ở các xã cù lao của huyện Hổng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vô cùng phấn khởi vì lượng cá đồng dính lưới nhiều nhất từ trước đến nay.