Tag:

Luật sư Lê Thị Hồng Vân

Khi ăn tiệc, không may bị ngộ độc thực phẩm thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm chính, nhóm nấu ăn hay nơi cung cấp thực phẩm? Luật sư Lê Thị Hồng Vân tư vấn về chuyện này. Video Luật sư Lê Thị Hồng Vân

Tư vấn pháp luật: Ăn tiệc bị ngộ độc thực phẩm, ai chịu trách nhiệm?
Tư vấn pháp luật   |   03/06/2023
Tư vấn pháp luật: Ăn tiệc bị ngộ độc thực phẩm, ai chịu trách nhiệm?

Khi ăn tiệc, không may bị ngộ độc thực phẩm thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm chính, nhóm nấu ăn hay nơi cung cấp thực phẩm? Luật sư Lê Thị Hồng Vân tư vấn về chuyện này.