Tag:

luật pháp

Một thắc mắc rất phổ biến xung quanh 2 ngành luật quan trọng trong 12 ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam là luật dân sự và luật hình sự. Thạc sĩ, giảng viên ĐH Luật TP.HCM Bảo Ngọc đã giải thích ngắn gọn sự khác nhau giữa 2 luật này. Video luật pháp

Tư vấn pháp luật: Luật dân sự là gi? Phân biệt hành vi dân sự và hình sự?
Tư vấn pháp luật   |   25/02/2023
Tư vấn pháp luật: Luật dân sự là gi? Phân biệt hành vi dân sự và hình sự?

Một thắc mắc rất phổ biến xung quanh 2 ngành luật quan trọng trong 12 ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam là luật dân sự và luật hình sự. Thạc sĩ, giảng viên ĐH Luật TP.HCM Bảo Ngọc đã giải thích ngắn gọn sự khác nhau giữa 2 luật này.