Tag:

lũ muộn

Hiện tại mùa lũ năm 2019 ở Miền Tây đã chính thức khởi động, tại các huyện đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, không khi khai thác nguồn lợi thủy sản của bà con diễn ra sôi động. Video lũ muộn

Cá linh xuất hiện nhiều trên dòng lũ muộnLive
Tin nóng   |   10/09/2019
Cá linh xuất hiện nhiều trên dòng lũ muộn

Hiện tại mùa lũ năm 2019 ở Miền Tây đã chính thức khởi động, tại các huyện đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, không khi khai thác nguồn lợi thủy sản của bà con diễn ra sôi động.