06/10/2019
THẢO THƯƠNG - LÊ TỨ - TRÍ NHÂN - QUỐC HUY
THẢO THƯƠNG - LÊ TỨ - TRÍ NHÂN - QUỐC HUY

Để chứng minh thực hư câu chuyện có đúng như các em học sinh về phản ánh là bạo hành và sỉ mắng các em, một phụ huynh đã gắn camera trên tường phòng học, ghi hình liên tiếp 4 ngày. Sau khi xem lại hình ảnh, tất cả phụ huynh đều sốc.