Tag:

lại đây

Một phiên chợ chỉ bán toàn đồ cũ, nghe có vẻ lạ nhưng đó là sự thật đang diễn ra tại phiên chợ này – Phiên chợ “Lại đây mua đồ cũ”. Đây là hoạt động của nhóm các bạn trẻ với mong muốn tổ chức các hoạt động sống thiết thực vì môi trường. Video lại đây

“Lại đây mua đồ cũ” cho cuộc sống thêm xanhLive
Bạn có biết   |   04/07/2019
“Lại đây mua đồ cũ” cho cuộc sống thêm xanh

Một phiên chợ chỉ bán toàn đồ cũ, nghe có vẻ lạ nhưng đó là sự thật đang diễn ra tại phiên chợ này – Phiên chợ “Lại đây mua đồ cũ”. Đây là hoạt động của nhóm các bạn trẻ với mong muốn tổ chức các hoạt động sống thiết thực vì môi trường.