04/07/2019
NGUYÊN HẰNG – HỮU HẠNH – BẢO DUY – TRINH TRÀ
NGUYÊN HẰNG – HỮU HẠNH – BẢO DUY – TRINH TRÀ

Một phiên chợ chỉ bán toàn đồ cũ, nghe có vẻ lạ nhưng đó là sự thật đang diễn ra tại phiên chợ này – Phiên chợ “Lại đây mua đồ cũ”. Đây là hoạt động của nhóm các bạn trẻ với mong muốn tổ chức các hoạt động sống thiết thực vì môi trường.