Tag:

kỳ thi tốt nghiệp

Chương trình tư vấn đặc biệt dành cho phụ huynh 'Cùng con bước vào tương lai' sáng 16-4 nóng lên với nhiều câu hỏi liên quan việc cha mẹ cùng con chọn ngành nghề trong mùa tuyển sinh. Video kỳ thi tốt nghiệp

Video: Giúp cha mẹ cùng con chọn ngành nghề trong mùa tuyển sinh 2023
Tin nóng   |   16/04/2023
Video: Giúp cha mẹ cùng con chọn ngành nghề trong mùa tuyển sinh 2023

Chương trình tư vấn đặc biệt dành cho phụ huynh 'Cùng con bước vào tương lai' sáng 16-4 nóng lên với nhiều câu hỏi liên quan việc cha mẹ cùng con chọn ngành nghề trong mùa tuyển sinh.