Tag:

kiến thức cơ bản

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Toán 12 - 'Phương trình mặt cầu'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày Video kiến thức cơ bản

Ôn Tập Online Lớp 12 | Phương trình mặt cầu và những kiến thức cần biết
Học đường   |   04/05/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Phương trình mặt cầu và những kiến thức cần biết

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Toán 12 - 'Phương trình mặt cầu'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày