Tag:

khám phá trường đại học

Chương trình đào tạo liên kết với Hungary, được đầu tư trang bị hiện đại, môi trường học tập lành mạnh, nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên khó khăn, đặc biệt Trường đại học Công nghiệp Việt - Hung luôn tạo cơ hội việc làm sớm cho sinh viên. Video khám phá trường đại học

Khám Phá Trường Học 2023 | Đại học Công nghiệp Việt -  Hung: Ngôi trường mang tên của 2 quốc gia có gì thú vị?
Khám phá trường học   |   27/05/2023
Khám Phá Trường Học 2023 | Đại học Công nghiệp Việt - Hung: Ngôi trường mang tên của 2 quốc gia có gì thú vị?

Chương trình đào tạo liên kết với Hungary, được đầu tư trang bị hiện đại, môi trường học tập lành mạnh, nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên khó khăn, đặc biệt Trường đại học Công nghiệp Việt - Hung luôn tạo cơ hội việc làm sớm cho sinh viên.