Tag:

hốt bạc

Vịt xiêm là loại gia cầm được nuôi theo hình thức hộ gia đình, ít được nuôi theo đàn tập trung như vịt thường. Mỗi hộ nuôi từ vài chục đến100 con. Video hốt bạc

Người nuôi vịt xiêm hốt bạc thời dịch tả heo châu Phi
Tin nóng   |   14/06/2019
Người nuôi vịt xiêm hốt bạc thời dịch tả heo châu Phi

Vịt xiêm là loại gia cầm được nuôi theo hình thức hộ gia đình, ít được nuôi theo đàn tập trung như vịt thường. Mỗi hộ nuôi từ vài chục đến100 con.