16/08/2019
HOÀNG ĐIỆP –KIM THOA- QUỐC SỬ – HỒNG ĐỨC – TRINH TRÀ
HOÀNG ĐIỆP –KIM THOA- QUỐC SỬ – HỒNG ĐỨC – TRINH TRÀ

Đó là một câu chuyện thật buồn của Đỗ Thanh An (hiện đăng ký hộ khẩu thường trú ở Bình Định). 39 năm trước, vào một buổi chiều tối, khi đó An mới hơn 6 tuổi đang ngồi ngóng mẹ đi bẻ bắp trên rẫy về thì nhận được hung tin mẹ anh bị giết chết với hàng chục nhát dao. An mồ côi cha khi vừa mới sinh ra đời, giờ mẹ lại ra đi đầy oan khuất...