31/07/2019

Hơi thở cuộc sống đương đại trong tác phẩm điêu khắc 2019

Hơn 30 tác phẩm điêu khắc mới và đặc sắc vừa được giới thiệu tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. Đây là kết quả sáng tác của 26 tác giả sau chuyến đi thực tế vừa qua của ngành điêu khắc tại Ninh Bình.