Tag:

Hội thảo

Trong khuôn khổ chương trình “Ngày không tiền mặt” 2023, vừa diễn ra Hội thảo quốc gia “Kết nối dữ liệu, thanh toán thông minh - thúc đẩy phát triển xã hội”. Đây là điểm nhấn quan trọng của chương trình năm nay với khoảng 400 khách mời tham gia. Video Hội thảo

Kết nối dữ liệu, thanh toán thông minh - thúc đẩy phát triển xã hội
Bạn có biết   |   17/06/2023
Kết nối dữ liệu, thanh toán thông minh - thúc đẩy phát triển xã hội

Trong khuôn khổ chương trình “Ngày không tiền mặt” 2023, vừa diễn ra Hội thảo quốc gia “Kết nối dữ liệu, thanh toán thông minh - thúc đẩy phát triển xã hội”. Đây là điểm nhấn quan trọng của chương trình năm nay với khoảng 400 khách mời tham gia.