02/12/2019

Hội thảo khoa học quốc tế về đô thị hóa với chủ đề “Tương lai đô thị: những chuyển biến quan trọng ở các đô thị Châu Á” vừa diễn ra từ ngày 27 đến 30-11 tại Bình Dương, do trường Đại học Việt – Đức đăng cai tổ chức. Đây là một hội thảo uy tín, diễn ra hai năm một lần, từ năm 1985. Đây lần thứ 15 hội thảo được tổ chức và là lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam.