Tag:

học sinh nghèo

Ngô Văn Danh, sinh viên ngành công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, người đã từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2022, chia sẻ hạnh phúc vì được xã hội tiếp sức đúng lúc, nhờ đó Danh đang từng bước vươn lên trong cuộc sống... Video học sinh nghèo

Vươn lên từ học bổng 'Tiếp sức đến trường'
Đời thường   |   14/08/2023
Vươn lên từ học bổng 'Tiếp sức đến trường'

Ngô Văn Danh, sinh viên ngành công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, người đã từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2022, chia sẻ hạnh phúc vì được xã hội tiếp sức đúng lúc, nhờ đó Danh đang từng bước vươn lên trong cuộc sống...