Tag:

học sinh đi học

Sáng nay 28-8, học sinh các cấp cả nước tựu trường. Năm học 2023-2024, TP.HCM có 2.325 trường với tổng 1.703.693 học sinh, tăng 35.055 học sinh so với năm trước. Video học sinh đi học

Sáng 28-8, hơn 1,7 triệu học sinh tựu trường ở TP.HCM
Tin nóng   |   28/08/2023
Sáng 28-8, hơn 1,7 triệu học sinh tựu trường ở TP.HCM

Sáng nay 28-8, học sinh các cấp cả nước tựu trường. Năm học 2023-2024, TP.HCM có 2.325 trường với tổng 1.703.693 học sinh, tăng 35.055 học sinh so với năm trước.