Tag:

học qua báo

TTO -Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Video học qua báo

Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm sao biết 'Công dân với các quyền dân chủ'
Học đường   |   12/04/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm sao biết 'Công dân với các quyền dân chủ'

TTO -Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.