Tag:

học bổng “Tiếp sức đến trường”

20 năm trước, một phụ nữ làng K’Brạ (xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mang thai. Thầy mo phán bà mang quái thai và phải bỏ đi để làng không mang họa. May thay, bào thai ấy vẫn sống, ra đời lành lặn, được mẹ thương đặt tên là Ka Xuân. Video học bổng “Tiếp sức đến trường”

Đường học của cô gái bị thầy mo phán 'quái thai, sẽ mang họa cho dân làng'
Đời thường   |   21/09/2023
Đường học của cô gái bị thầy mo phán 'quái thai, sẽ mang họa cho dân làng'

20 năm trước, một phụ nữ làng K’Brạ (xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) mang thai. Thầy mo phán bà mang quái thai và phải bỏ đi để làng không mang họa. May thay, bào thai ấy vẫn sống, ra đời lành lặn, được mẹ thương đặt tên là Ka Xuân.