Tag:

hoàn cảnh khó khăn

Không có đất canh tác, nhiều hộ nông dân ở tỉnh Đồng Nai phải làm thuê làm mướn, vất vả nuôi con ăn học. Với họ, nguồn vốn không lãi suất từ chương trình “Tiếp sức nhà nông” là hy vọng để họ đầu tư, thoát nghèo bền vững. Video hoàn cảnh khó khăn

Hy vọng nhóm lên từ những vùng quê nghèo khó
Học đường   |   06/11/2023
Hy vọng nhóm lên từ những vùng quê nghèo khó

Không có đất canh tác, nhiều hộ nông dân ở tỉnh Đồng Nai phải làm thuê làm mướn, vất vả nuôi con ăn học. Với họ, nguồn vốn không lãi suất từ chương trình “Tiếp sức nhà nông” là hy vọng để họ đầu tư, thoát nghèo bền vững.