Tag:

hóa năng cao

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Hóa Học12 - 'Bài toán CO2, SO2 trong dung dịch kiềm'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày Video hóa năng cao

Ôn Tập Online Lớp 12 | Luyện tập 'Bài toán CO2, SO2 trong dung dịch kiềm'
Học đường   |   27/05/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Luyện tập 'Bài toán CO2, SO2 trong dung dịch kiềm'

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Hóa Học12 - 'Bài toán CO2, SO2 trong dung dịch kiềm'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày